SẢN PHẨM

 • 0VND
  • Dây đồng tròn 8.0mm dạng cuộn
  • Bề mặt sợi dây: sáng bóng, không có via, không rỗng
  • Điện trở suất: ≤ 0.01724  (Ω mm2/m)
  • Suất kéo đứt: 200 – 260 (N/mm2)
  • Độ giãn dài: ≥ 35 %
 • 0VND
  • Dây đồng tròn 2.6mm dạng cuộn
  • Bề mặt sợi dây: sáng bóng, không có via, không rỗng
  • Điện trở suất: ≤ 0.01724  (Ω mm2/m)
  • Suất kéo đứt: 200 – 280 (N/mm2)
  • Độ giãn dài: ≥ 30 %
0963 896 387
0963896387